Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Preambule

Deze voorwaarden zijn gesloten tussen, enerzijds, Batidecor SA bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België geregistreerd onder het nummer BE 0428.531.548 en heeft zijn hoofdkantoor in Awans hierna onder de handelsnaam "Batidecor" en, aan de andere kant, mensen die willen kopen via de website www.batidecor.com (bereikbaar via http: // www.batidecor.com hierna te noemen "gebruiker" 1.1 Identification. Sociale reden: Limited Company Registration ECB België onder het nummer BE 0428.531.548 commerciële teken: Batidecor Website: www.batidecor.com  Email: online@batidecor.be de koper hieronder gedefinieerd hieronder als het bedrijf of de persoon ondertekening en deze voorwaarden. de bepalingen en voorwaarden van de verkoop te accepteren uitsluitend van toepassing zijn op alle verkoop door Batidecor SA, zowel voor eigen rekening en voor celu 1.2 Algemeen De onderhavige algemene voorwaarden kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving door de verkoper worden gewijzigd, waarna de wijzigingen van toepassing zijn op alle volgende bestellingen. De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend onder dit contract vallen, met uitzondering van eventuele voorwaarden die eerder op de site beschikbaar waren. Als een voorwaarde zou falen, zou dit worden geacht te worden beheerst door de praktijken die van kracht zijn in de sector van de verkoop op afstand waarvan de bedrijven hun hoofdkantoor in België hebben. Het niet-toepassen van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden kan door de klant / koper nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn bedoeld om de verkoopvoorwaarden tussen de verkoper en de gebruiker te definiëren, van de bestelling tot de diensten of producten, via betaling en levering. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling en zorgen voor de follow-up van deze bestelling tussen de contracterende partijen. Elke gebruiker van de site zonder klantnummer moet een registratieprocedure volgen om vervolgens zijn klantnummer te verkrijgen. Informatie over catalogi, prijslijsten, websites, notities, etc. worden alleen ter informatie gegeven en kunnen als zodanig zonder voorafgaande kennisgeving door de verkoper worden gewijzigd. In elk geval impliceert de uiteindelijke validatie van de bestelling de aanvaarding ervan, in zijn geheel en tegen de aangegeven prijs, door de gebruiker. De aanbiedingen zijn geldig binnen de limiet van de optieperiode die is ingesteld op één week vanaf de datum van de aanbieding, tenzij anders bepaald in deze aanbieding. Deze validatie is de moeite waard om te ondertekenen en uitdrukkelijke acceptatie van alle bewerkingen die op de site worden uitgevoerd.

Artikel 2. Terminologie

De items aangeboden door Batidecor SA op haar website, het zal hierna worden aangeduid als "tapijt" elke persoon die willen profiteren van de producten en kunnen voldoen aan de algemene voorwaarden van de verkoop zal hierna worden doorverwezen naar een "cliënt", elk bedrijf heeft in opdracht Batidecor SA om een product dat op haar site hoort te verkopen, zal een "leverancier" worden genoemd, elke bestelling die door een klant onder de gegeven voorwaarden wordt gedaan, wordt hierna "de bestelling" genoemd.

Artikel 3. Registratie van persoonsgegevens

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich inschrijft tijdens een bezoek aan de website www.batidecor.com als een potentiële contractpartij Batidecor SA communiceert geregistreerd hun persoonsgegevens Batidecor SA. Registratie heeft betrekking op de uitdrukkelijke toestemming dat zijn identificatiegegevens kunnen worden verwerkt in het gegevensbestand van BATIDECOR SA Alleen rechtspersonen of personen met volledige rechtsbevoegdheid en om te handelen kunnen zich registreren. Tijdens het registratieproces ontvangt de natuurlijke of rechtspersoon een ID-nummer en kiest hij een wachtwoord dat is gevalideerd door BATIDECOR S.A. en deze informatie wordt bevestigd door het verzenden van een samenvattende e-mail door BATIDECOR S.A. aan de klant. De klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, veiligheid en het daadwerkelijke gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Elk gebruik van de login en het wachtwoord van een bepaalde klant wordt verondersteld te zijn gedaan door die klant. BATIDECOR S.A. kan het onmogelijk maken om de gebruikersnaam en het wachtwoord tijdelijk of permanent te gebruiken, als blijkt dat de klant niet voldoet aan een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden. De verwerking van deze persoonlijke gegevens in het BATIDECOR SA-gegevensbestand vindt plaats met het oog op klantenbeheer, orderbeheer, leveringen, facturering van materiële en immateriële diensten, monitoring van solvabiliteit, adverteren via profiel, gepersonaliseerde behandeling en marketing.

Artikel 4. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wet van 8 december 1992)

Beginselen met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens. In principe vindt toegang tot informatie die op of via de site beschikbaar is plaats zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, zoals naam, postadres, e-mailadres ... Uitzonderlijk, om aanvullende diensten te verkrijgen ( verzoek om informatie, reservering, lidgebied, abonnement op een nieuwsbrief ...) is het mogelijk dat persoonlijke informatie, voornamelijk contactinformatie, bij de gebruiker wordt opgevraagd. In dit geval wordt de gebruiker van tevoren op de hoogte gebracht en worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 2002/58 / EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit in het bijzonder dat: Uw persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de doelen die zijn aangegeven op het moment van verzamelen. U hebt het recht om op elk gewenst moment toegang te krijgen tot deze gegevens en het recht om bezwaar aan te tekenen, om de juistheid ervan te controleren en eventuele fouten met betrekking tot hen te corrigeren. Doorloop klantbeheer om uw contactgegevens te bewerken. Gebruik voor statistische doeleinden van informatie met betrekking tot navigatie. Wanneer u de site bezoekt, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens: * het IP-adres dat aan u is toegewezen toen u zich aanmeldde; * de datum en tijd van toegang tot de site; * de pagina's geraadpleegd; * het type browser (browser) dat wordt gebruikt; * het platform en / of besturingssysteem geïnstalleerd op de pc; * de zoekmachine en de zoekwoorden die worden gebruikt om de site te vinden. Deze informatie wordt uitsluitend bewaard om het aantal bezoekers aan de verschillende delen van de site te meten en verbeteringen aan te brengen. Gebruik van cookies. Om uw browsen op de site te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, kan onze website af en toe "cookies" gebruiken. Een "cookie" is een klein stukje informatie dat wordt opgeslagen door een website in de internetbrowser van uw computer. Deze "cookie" kan worden opgehaald tijdens een volgend bezoek aan dezelfde site. Het "cookie" kan niet worden gelezen door een andere website, alleen degene die het heeft gemaakt. De website gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden om bijvoorbeeld uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie op te slaan, waardoor u niet telkens hetzelfde toetsenbord hoeft te herhalen tijdens elk bezoek aan onze site. De meeste "cookies" werken alleen tijdens een sessie of bezoek. Geen van hen bevat informatie die u waarschijnlijk telefonisch, per e-mail of per post benadert. U kunt uw browser ook zo configureren dat u steeds wordt geïnformeerd wanneer u een 'cookie' maakt of om registratie ervan te voorkomen.

Artikel 5. Prijsvoorwaarden

Alle productinformatie, zoals verzending en garantie, evenals prijzen staan ​​vermeld in de betreffende productbeschrijving. De verkoopprijs van elk product op de website van BATIDECOR S.A. wordt uitgedrukt in euro's. Dit is een prijs inclusief BTW (indien van toepassing) en alle kosten (Recupel of andere), exclusief eventuele verzendkosten en aanvullende garantie. De prijzen van uw bestelling na de validatie en registratie zijn vast en definitief: als de prijzen dalen een paar dagen na de bestelling, kunnen wij in geen geval compenseren u voor het verschil; als de prijzen stijgen, willen we u leveren tegen de prijs die is vastgesteld op de dag van de bestelling. Verkopen zonder T.V.A. aan niet-T.V.A. Zijn alleen mogelijk in de mate dat de ondersteunende documenten eerder zijn geproduceerd. Het aantal bezorgkosten wordt automatisch berekend volgens elke bestelling; het verschijnt op de samenvatting van uw bestelling, vóór de definitieve registratie. De door de koper betaalde prijs, hierna te noemen de totale prijs, wordt ook uitdrukkelijk als zodanig vermeld bij het plaatsen van de bestelling zelf. Als u vragen heeft over de prijsvoorwaarden, stuur dan eenvoudig een e-mail naar online@batidecor.be

Artikel 6. Levering: tarieven en voorwaarden

Zie BPost-website www.bpost.be  Onze pakketten worden door onze diensten verzonden tegen tarieven die niet BPost zijn en voor rekening van de koper.

Artikel 7. Algemene voorwaarden

De aanbiedingen zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In geval van een offerte, blijft het aanbod 15 dagen geldig, tenzij anders wordt vermeld. 7.1 Beschrijving van de producten  Op deze site worden wandtapijten verkocht. Op het domein wordt begrepen door alle wandtapijten behang non-woven en / of niet-geweven materialen, friezen en posters kunnen worden geplakt door een bevoegd persoon op een drager zodat de lijm met professionele kwaliteit.   7.2 Beschikbaarheid van producten  Alle verkopen op deze site zijn volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van de rol bij de producent. In geval van niet-beschikbaarheid van het artikel bij de producent, kan onze site niet verantwoordelijk worden gehouden. 7.3 Importbeperkingen    Het is uw verantwoordelijkheid om de lokale autoriteiten van uw land op de hoogte te stellen van eventuele beperkingen op de invoer of het gebruik van de producten of diensten die u wilt bestellen. U erkent dat de producten technologie en software kunnen bevatten die onder de exportcontrolewetgeving van de Verenigde Staten en de Europese Unie vallen en die van het land waarin ze worden geleverd of gebruikt. Je moet deze wetten respecteren. Producten mogen niet worden verkocht, verhuurd of overgedragen aan beperkte gebruikers of landen, of worden gebruikt voor massale vernietiging of genocide. U moet verwijzen naar de geldende voorschriften, die regelmatig variëren naargelang de producten. 7.4 Stappen om het contract te sluiten    Bij het plaatsen van de eerste bestelling via internet, moeten alle nieuwe klanten een Klantaccount" aanmaken; een login ("login") en een wachtwoord worden aangevraagd. Tijdens elke orderbevestiging wordt u doorgestuurd naar uw account via een beveiligde verbinding die de inhoud van uw bestelling herinnert. Uw bestelling wordt pas definitief vastgelegd na informatie over de verschillende informatie en uiteindelijke validatie. Wanneer u de bestelling registreert door een betaalmethode te selecteren, wordt de verkoop geacht te zijn gesloten (overeenkomst over de goederen en de prijs). Het in aanmerking nemen van uw bestelling wordt bevestigd door een e-mail te sturen die automatisch door onze website wordt gegenereerd naar het e-mailadres dat is opgegeven bij het maken van het klantaccount. De contractuele informatie zal uiterlijk op het moment van levering het onderwerp zijn van een bevestiging die deze informatie bevat. BATIDECOR S.A. behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren of te weigeren van een klant waarmee een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling. 7.5 Annulering van de bestelling

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Veilige elektronische betalingen kunnen direct op onze site worden gedaan om de bestelling te sluiten.

Artikel 9. Herroepingsrecht

In overeenstemming met de Europese richtlijn consumentenbescherming 2011/83 / EU heeft de consument het recht om de verkoper zonder sanctie en zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen na de datum van aankoop van de aankoop af te zien. dag na de dag van levering van het product. BATIDECOR SA zal alleen op de verklaring van afstand van de koper reageren als de originele verpakking van het product intact is gebleven, vooral als de verzegeling en het product zelf niet zijn gebruikt of beschadigd of het cellofaan dat de goederen beschermt. rollen verwijderd. De kennisgeving van de koper moet schriftelijk gebeuren. Bij deze gelegenheid en wanneer de koper heeft voldaan aan de deadline zoals beschreven in de bovenstaande paragraaf, krijgt hij een retourautorisatienummer. In het geval van terugzending van pakketten en na BATIDECOR S.A. hiervan binnen de hierboven beschreven termijnen per e-mail op de hoogte te hebben gesteld, zijn de kosten van het terugzenden van het pakket altijd voor rekening van de klant. De klant zal worden gevraagd om de geretourneerde artikelen met de grootste zorg te beschermen. Beschadigde, bevuilde of onvolledige producten worden niet teruggenomen. In het geval van onrechtmatige retourzendingen, behoudt BATIDECOR S.A. zich het recht voor om een ​​volgende bestelling te weigeren. Vul het herroepingsformulier in. Als u vragen heeft over de voorwaarden van de vrijstelling, stuur dan eenvoudig een e-mail naar online@batidecor.be.

Artikel 10. Garanties

In overeenstemming met artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek heeft de koper als bedoeld in artikel 1649 bis van het Burgerlijk Wetboek (dwz een particuliere "consument in de zin van deze bepaling) recht op een wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van het goed en dat verschijnt binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van uitgifte. Met uitzondering van het vermoeden bedoeld in artikel 1649 quater § 4 van het Burgerlijk Wetboek ("niet-nakoming conformiteit die verschijnt binnen een periode van 6 maanden na de uitgifte wordt verondersteld te bestaan ​​op het moment van levering '), het is aan de koper om te bewijzen, aan het einde van deze periode van 6 maanden tot het einde van het tweede jaar, het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming op het moment van de levering. De koper zal gehouden zijn om de verkoper binnen een termijn van 2 maanden vanaf de dag waarop het gebrek aan overeenstemming op koper heeft het defect gevonden. opzegtermijn wordt de koper de mogelijkheid ontnomen om een ​​beroep te doen op de garantie.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Het bedrijf BATIDECOR S.A., onder de handelsnaam BATIDECOR, heeft voor alle stadia van toegang tot de site, het bestelproces, de levering of daaropvolgende diensten, een middelenverbintenis. Verantwoordelijkheid Batidecor SA is niet aansprakelijk voor eventuele overlast of schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, onder meer een onderbreking van de dienst, externe inbraak of aanwezigheid van computervirussen of een ander voorval van overmacht zijn, in overeenstemming naar de jurisprudentie. BATIDECOR S.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, materieel of immaterieel of lichamelijk, die zou kunnen voortvloeien uit een storing of verkeerd gebruik van de op de markt gebrachte producten. Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen in producten die het gevolg zijn van leveranciers. aansprakelijkheid Batidecor S.A. zal in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eenvoudige fouten of omissies die zich kunnen voordoen ondanks alle voorzorgen genomen bij de presentatie van de producten. BATIDECOR S.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld tegenover een klant of een derde partij voor enige indirecte schade, enig bedrijfsverlies, winst of omzet, op welke manier dan ook. Zonder beperking van de voorgaande leden, kan de verantwoordelijkheid Batidecor SA onder deze voorwaarden niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de transactie betaalde of te betalen om de bron van deze aansprakelijkheid bedragen, ongeacht de oorzaak of de vorm van actie in kwestie. Batidecor SA is niet aansprakelijk voor schending van het contract in het geval van een tekort of onbeschikbaarheid, overmacht, storing of gehele of gedeeltelijke staking van de postdiensten en vervoer en / of communicatie worden gehouden, vloed, vuur. BATIDECOR S.A. verbindt zich ertoe de informatie die door klanten op de site wordt verstrekt niet bekend te maken aan derden. Deze zijn vertrouwelijk. Ze zullen worden gebruikt door haar interne diensten voor de verwerking van uw bestelling en alleen om de communicatie te versterken en te personaliseren, inclusief brieven / e-mails informatie en in de context van personalisatie van de site volgens de voorkeuren van gebruikers. BATIDECOR S.A. kan geconsolideerde statistieken over zijn klanten, verkopen, handelspatronen en informatie op de site verstrekken aan vertrouwde derde partijen, maar deze statistieken zullen geen persoonlijke gegevens bevatten. BATIDECOR S.A. verkoopt, verkoopt of verhuurt geen informatie over zijn klanten aan derden.