Bescherming van de privacy (wet van 8 december 1992)

Beginselen met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens

In principe vindt toegang tot informatie die op of via de site beschikbaar is plaats zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, zoals naam, postadres, e-mailadres ... Uitzonderlijk, om aanvullende diensten te verkrijgen ( verzoek om informatie, reservering, lidgebied, abonnement op een nieuwsbrief ...) is het mogelijk dat persoonlijke informatie, voornamelijk contactinformatie, bij de gebruiker wordt opgevraagd. In dit geval wordt de gebruiker van tevoren op de hoogte gebracht en worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 2002/58 / EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit in het bijzonder dat: Uw persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de doelen die zijn aangegeven op het moment van verzamelen. U hebt het recht om op elk gewenst moment toegang te krijgen tot deze gegevens en het recht om bezwaar aan te tekenen, om de juistheid ervan te controleren en eventuele fouten met betrekking tot hen te corrigeren. Doorloop klantbeheer om uw contactgegevens te bewerken. Gebruik voor statistische doeleinden van informatie met betrekking tot navigatie. Wanneer u de site bezoekt, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens: * het IP-adres dat aan u is toegewezen toen u zich aanmeldde; * de datum en tijd van toegang tot de site; * de pagina's geraadpleegd; * het type browser (browser) dat wordt gebruikt; * het platform en / of besturingssysteem geïnstalleerd op de pc; * de zoekmachine en de zoekwoorden die worden gebruikt om de site te vinden. Deze informatie wordt uitsluitend bewaard om het aantal bezoekers aan de verschillende delen van de site te meten en verbeteringen aan te brengen. Gebruik van cookies. Om uw navigatie op de site te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, kan POLYESTER VAN DAMME af en toe "cookies" gebruiken. Een "cookie" is een klein stukje informatie dat wordt opgeslagen door een website in de internetbrowser van uw computer. Deze "cookie" kan worden opgehaald tijdens een volgend bezoek aan dezelfde site. Het "cookie" kan niet worden gelezen door een andere website, alleen degene die het heeft gemaakt. De website gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden om bijvoorbeeld uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie op te slaan, waardoor u niet telkens hetzelfde toetsenbord hoeft te herhalen tijdens elk bezoek aan onze site. De meeste "cookies" werken alleen tijdens een sessie of bezoek. Geen van hen bevat informatie die u waarschijnlijk telefonisch, per e-mail of per post benadert. U kunt uw browser ook zo configureren dat u steeds wordt geïnformeerd wanneer u een 'cookie' maakt of om registratie ervan te voorkomen.